Nabídka služeb


Nabídka služeb v oboru  kardiologie + interna.  

MUDr. Jiří Carda: Kardiologická a interní ambulance, Vltavínská 1289, Třebíč 674 01

 Kompletní nabídka kardiologických služeb:

 •  ECHOKARDIO:špičkový echokardiografický příštroj PHILIPS HD 15/s nadstandardní 2-5MHz sondou pro hůře vyšetřitelné pacienty, cévní sonda/:
  Ultrazvukové  vyšetření srdce, perikardu,aortálního oblouku ,dolní duté žíly,jaterních žil u  pacientů s podezřením na onemocnění srdce/srdeční infarkty,chlopenní vady…/, plícní   embolii,vysokým krevním tlakem,plícním onemocněním,déle trvajícím  zánětlivým onemocněním, s dušností,bolestmi na hrudi..…   
 • ULTRAZVUKOVÉ VYŠ.PLEURÁLNÍCH DUTIN:
  U  pacientů  s podezřením na pleurální  výpotek/záněty plic a pohrudnice,nádory,srdeční selhávání …./s označením místa k event. punkci./Lépe rozliší nežli RTG snímek plic/

 • ULTRAZVUKOVÉ VYŠ.MAGISTRÁLNÍCH TEPEN MOZKU:
  U pacientů po cévních mozkových příhodách,k upřesnění rizika aterosklerózy,s šelestem nad karotidami ,u pacientů před kardiochirurg. operacemi
 • ULTRAZVUKOVÉ VYŠ.ŽIL DOLNÍCH KONČETIN:
  U pacientů s podezřením na žilní trombózu či chronickou žilní nedostatečnost, s otoky a varixy dolních končetin

 • ULTRAZVUKOVÉ VYŠ.TEPEN DOLNÍCH KONČETIN:
  U pacientů s námahovými křečemi  dolních končetin/klaudikacemi/,s chladnými DK

 • ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ:
  Ergometr Variotrainer 500-Ergoline,program Schiller,EKG-Cardiovit AT-104 PC- Schiller: Vyšetření bicyklovým zátěžovým testem u pacientů s tlaky  na hrudi,poruchami rytmu,dušností,pro důchodové řízení,k určení rizika před většími operačními výkony,určení pacientů ke koronárografickému vyšetření, po infarktu myokardu…Určí funkční kapacitu kardiovaskulárního systému,rizikovost zátěže,pracovní toleranci,pracovní kapacitu……….

 • HUT TEST:
  Test na nakloněné rovině u pacientů s mdlobami  nebo presynkopálními stavy,v rámci komplexního vyšetření synkopálních stavů ,určí nejčastější příčinu-vasovagální typ synkopy

 • TLAKOVÝ HOLTER:
  3 špičkové záznamníky ABP monitor SPACELAB na 24 či 48 hod. pro pacienty s rezistentní hypertenzí, k diagnostice vysokého tlaku, u pacientů se syndromem bílého pláště, s rozkolísanými hodnotami krevního tlaku……

 • Dále je možný krátkodobý EKG MONITORING-TELEMETRIE:
  U pacientů  s akutními poruchami srdečního rytmu

Jediné pracoviště v kraji Vysočina nabízející-RHYTMOKARTY:- 2x RhytmCard-Micro ER ECG  recorder-Instromedix na 6 záznamů,které je možno posílat pomocí telefonického spojení do kardiologické ambulance+ 1 x Elektrokardiograf Omron-Set,HCG 801-E na 300 záznamů:celkově 3 EKG záznamníky zapůjčované na 2-3 týdny  /či i delší dobu dle domluvy/ ,spouštěné klientem při srdečních potížích ,nahrávající jednokanálové ekg,pro klienty s poruchami rytmu,záchvaty tachykardií,bušení u srdce ,u symptomatických  pacientů , u kterých EKG Holter  neobjasnil diagnózu

+ 3x epizodní záznamník Vitafon firmy MDT s kontinuálním jednokanálovým záznamem nekonečné smyčky odesílající všechny abnormální EKG záznamy pomocí bluetooth na zapůjčený mobil,který odesílá komprimované záznamy na server firmy MDT,kde je přes internet  lékaři Kardio s.r.o. hodnotí.Celý system zapůjčuji  standartně na 1týden/možno i déle dle domluvy a potřeby/

 • Natočení JÍCNOVÉHO EKG,EKG Ergoline-autoskript 6/12 :K upřesnění typu a druhu tachykardie ,k ujasnění  diagnostiky poruch rytmu

 • KOMPLETNÍ LABORATORNÍ ODBĚRY STRAN KARDIOLOG. PROBLEMATIKY

 • EKG HOLTER: 2 x systém ASPEL: 7 x  tříkanálový záznamník  na 24 nebo  48 hod./dle potřeby/, pro pacienty se všemi poruchami rytmu,ischémií myokardu,s pocity přeskakování,bušení u srdce,s nepravidelným tepem…

 • PRO RESUSCITACI:Systém Omron-Set+ láhev O2+ Defibrilator-Responder+ Dávkovač-Perfusor Compact + jednokanálové přenosné EKG Bioscope C- Recorder

KONTAKT

Kardio s.r.o.
Kaštanová 1143
Třebíč  67401

IČO: 282 90 496
DIČ:CZ-28290496
IČZ: 79 568 000

IČP: 79568001 pro 107 (kardiologie)
IČP: 79568002 pro 101 (interna)

ORDINACE

Třebíč  674 01
Vltavínská 1289
Kraj: Vysočina

Telefon: 568 808 336
Fax:       568 808 336

NAPIŠTE NÁM

MAPKA