MUDr. Bohuslav CARDA

Vzdělání

  • MUDr. Bohuslav CARDAGymnázium Brno,1949-1953.Lékařská Fakulta MU Brno ,1953-1959
  • I. atestace z vnitřního lékařství 1964.II. atestace z vnitřního lékařství 1967
  • Licence pro výkon:Vedoucí lékař-primář pro obor  interní lékařství,Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor  interní lékařství
  • Zpecializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Praxe

  • Od r. 1959 do důchodu 1996 lékař int.odd.Nemocnice v Třebíči.1967-1985 zástupce prim.int.odd. Nemocnice v Třebíči.1985-1996 prim.int. odd. Nemocnice v Třebíči.Výraznou měrou se zasloužil o rozvoj.int.odd./zasloužil se o vznik JIP,hemodialyzačního odd.,přesun int.odd do nové budovy,vznik kardiolog. amb.,/
  • Od roku 1966 po 30 let vyučoval předmět vnitřního lékařství na zdravotnické škole.
  • Od roku 1996 přes 20 let vědeckým sekretářem Spolku lékařů v Třebíči.Od roku 1993 na část. úvazek provozoval privátní int. amb.Od roku 2002 dosud pracuje jako internista ve zdrav. zařízení Kardio s.r.o. na poliklinice Vltavínská.

Jazyková znalost

  • Angličtina

Přednášková činnost

  • 18 odborných přednášek pro lékaře z kardiologické a interní problematiky/ viz Bibliografie vědeckých prací lékařů OÚNZ v Třebíči/II,III,IV díl/

 

KONTAKT

Kardio s.r.o.
Kaštanová 1143
Třebíč  67401

IČO: 282 90 496
DIČ:CZ-28290496
IČZ: 79 568 000

IČP: 79568001 pro 107 (kardiologie)
IČP: 79568002 pro 101 (interna)

ORDINACE

Třebíč  674 01
Vltavínská 1289
Kraj: Vysočina

Telefon: 568 808 336
Fax:       568 808 336

NAPIŠTE NÁM

MAPKA