.

 

Přihlásit se 

Počítadlo přístupů

Dnes: 3
Tento Měsíc: 18
Celkem: 238

 

Informace o našich pracovnících:

                                              MUDr.Jiří Carda

Vzdělání: Gymnázium Třebíč 1979-1983

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor všeobecné lékařství 1983-1989

I.Atestace z Interny 1994,II.atestace z Kardiologie 1997,

Licence pro výkon:Lektor v lékařské praxi pro obor  interní lékařství,Vedoucí lékař-primář pro obor kardiologie,

Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor kardiologie a interní lékařství

Zpecializovaná způsobilost v oboru kardiologie a v oboru vnitřní lékařství

Pravidelná účast  na kardiolog.kongresech v ČR,Evropě i ve světě

Praxe:Interní odd. Nemocnice v Třebíči 1990-2003,vytvoření kardiolog. amb.,

Privátní kardiolog. ambulance od 1.1.2003 dosud,jednatel Kardio s.r.o.

-řada stáží  na I.int.klinice Brno-Pekařská ,na I.int.klince Brno-Bohunice, Kardiolog.klinika IKEM Praha

-člen :České společnosti pro hypertenzi, České kardiologické společnosti,ČLK,Sdružení amb. kardiologů v ČR

Jazyková znalost:Angličtina,Němčina,Ruština

Přednášková činnost: kolem 25 přednášek z kardiologické a interní problematiky

 

 

                                           MUDr.Bohuslav Carda

Vzdělání: Gymnázium Brno,1949-1953.Lékařská Fakulta MU Brno ,1953-1959

I.atestace z vnitřního lékařství 1964.II.atestace z vnitřního lékařství 1967

Licence pro výkon:Vedoucí lékař-primář pro obor  interní lékařství,Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor  interní lékařství

Zpecializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Praxe:od r. 1959 do důchodu 1996 lékař int.odd.Nemocnice v Třebíči.1967-1985 zástupce prim.int.odd. Nemocnice v Třebíči.1985-1996 prim.int. odd. Nemocnice v Třebíči.Výraznou měrou se zasloužil o rozvoj.int.odd./zasloužil se o vznik JIP,hemodialyzačního odd.,přesun int.odd do nové budovy,vznik kardiolog. amb.,/

Od roku 1966 po 30 let vyučoval předmět vnitřního lékařství na zdravotnické škole.

Od roku 1996 přes 20 let vědeckým sekretářem Spolku lékařů v Třebíči.Od roku 1993 na část. úvazek provozoval privátní int. amb.Od roku 2002 dosud pracuje jako internista ve zdrav. zařízení Kardio s.r.o. na poliklinice Vltavínská.

Jazyková znalost:Angličtina,

Přednášková činnost: 18 odborných přednášek pro lékaře z kardiologické a interní problematiky/ viz Bibliografie vědeckých prací lékařů OÚNZ v Třebíči/II,III,iV díl/

 

 

                                        Lenka Dokulilová

Vzdělání: všeobecná zdravotní sestra     1992-1996

Pravidelná účast na odborných seminářích

Praxe: Chirurgie RES Fakultní Thomayerova nem. Praha 1997-1999

Studijní pobyt  Londýn Velká Británie                       2000-2001

Interní JIP nemocnice Třebíč                                   2001-2002

KARDIO s.r.o.                                                       2003-dosud

Jazyková znalost: Angličtina,pasivně ruština

Držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní sestra.

 

 

 

                                         Šárka Dokulilová

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola v Třebíči, obor Všeobecná sestra, ukončeno maturitou v roce 1993
 • Účast na seminářích a školeních pro zdravotní sestry
 • Registrace v programu Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Praxe:

 • 1993 Fakultní dětská nemocnice v Černých Polích, Brno
 • 1994 – 1997 odd. ARO, nemocnice Třebíč
 • 1997 – 1999 práce ošetřovatelky, Linec, Gmunden, Rakousko
 • 1999 – 2002 Chirurgická ambulance, nemocnice Třebíč
 • 2002 – 2006 obchodní zástupce pro farmaceutickou firmu HEXAL
 • 2006 – 2009 MD
 • 2010, 1. 5. Kardiologická ambulance – Kardio s.r.o.

Jazykové znalosti:

 • Státní jazyková škola – německý jazyk, 2004 ukončeno SZZ
 • Anglický jazyk pasivně
 •  

                                

                                     MUDr.Antonín Heneš 

  -Vzdělání:- Gymnázium Trebíc 1986 - 1990, SDLC Brno 1991-1992,JŠ Universum Brno 1992 - 1993

  -14.11.2003 - Atestace Interna

   

  - 11/02/2007 Licence pro výkon soukromé lékarské praxe, pro výkon funkce lektor v lékarské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitrní lékarství

  -2007 Licence pro výkon soukromé lékarské praxe, pro výkon funkce lektor v lékarské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Urgentní Medicína

   

  Praxe:

   - 01.09 - 15.10.2000 OHS Trebíc. Interna datum nástupu od 2001

  - 2003 - zarazení do oboru kardiologie

  - Od .2007 ZZS KV ,nyní jako vedoucí lékar strediska MB. Člen CLK

  Stáže: - 2006 odborná stáž :Echokardiografie,Kardiologické oddelení Nemocnice Na Homolce Praha

  Jazykové znalosti: angličtina,němčina,pasivně francouština

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

     

                                         MUDr. Martin Radvan

   

   

   

   

   

   

  Vzdělání:Gymnázium Slovanské nám. 7, Brno,s rozšířenou výukou cizích jazyků 1995-1999

  Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor všeobecné lékařství 1999-2005

  Společný interní kmen – test 2007

  Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, vnitřní lékařství, postgrad. studium od 2007

  Praxe: Interní odd. Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2, Třebíč, lékař, od r. 2005 dosud

  Jazykové znalosti: angličtina,němčina

  Stáže: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 05/2008, Nemocnice na Homolce, Praha, 01/2009 – transtorakální echokardiografie

  Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno, I. IKK 12/2009-01/2010, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno 10/2011

  -člen České internistické společnosti, člen České kardiologické společnosti

  KONTAKT

  Kardio s.r.o.
  Kaštanová 1143
  Třebíč  67401

  IČO: 282 90 496
  DIČ:CZ-28290496
  IČZ: 79 568 000

  IČP: 79568001 pro 107 (kardiologie)
  IČP: 79568002 pro 101 (interna)

  ORDINACE

  Třebíč  674 01
  Vltavínská 1289
  Kraj: Vysočina

  Telefon: 568 808 336
  Fax:       568 808 336

  NAPIŠTE NÁM

  MAPKA